Avdiološke preiskave

Pri pregledu zaradi slabšega sluha, šumenja v ušesih ali vrtoglavice, ORL pregled dopolnimo z akumetrijo (test z glasbenimi vilicami) ter timpanometrijo in tonsko avdiometrijo (merjenje sluha). Lahko izračunamo izgubo sluha v odstotkih ter svetujemo glede slušnih pripomočkov. Pri otrocih, pri katerih obstaja sum na naglušnost, lahko opravimo tudi otoakustične emisije (preiskava, ki se uporablja v porodnišnicah kot presejalni test).

Kaj je timpanometrija?

Timpanometrija je hitra, neboleča, objektivna diagnostična preiskava srednjega ušesa. Opravi se s posebno sondo, ki spreminja zračni pritisk v sluhovodu. Z njo ocenjujemo podajnost bobničev in slušne verige, prezračenost srednjega ušesa ter posredno tudi delovanje Evstahijeve tube. Z njo ne opravljamo meritve sluha, lahko pa nam pomaga pri oceni prevajanja zvoka.

Kaj je avdiometrija?

Pražna tonska avdiometrija je subjektivna preiskava s katero merimo sluh. Preiskava se izvaja v zvočno izolirani kabini. Za natančno izvajanje je potrebna izkušenost izvajalca (avdiometrista) ter dobro sodelovanje preiskovanca. Avdiometrist preiskovancu s pomočjo slušalk predvaja tone različnih frekvenc in jakosti, preiskovanec pa zaznavanje zvoka sporoča z dvigom roke ali pritiskom na stikalo.

Zabeležene vrednosti prikažemo grafično v obliki krivulje, ki jo imenujemo avdiogram. Standardno testiramo frekvenčno območje od 125 Hz do 8000 Hz. Glede na izvid avdiometrije lahko razlikujemo normalen sluh, prevodno, zaznavno ali kombinirano naglušnost. Ovrednotimo tudi stopnjo okvare sluha.

Poleg pražne tonske avdiometrije obstajajo tudi nadpražni testi ter govorna avdiometrija.

GOR